ผักตบชวา (Thai)

ผักตบชวา

Eichhornia crassipes

ดอกผักตบชวาสีม่วงที่มีสัญลักษณ์กากบาทสีแดงคาดทับรูปภาพ

พืชที่รู้จักกันในนามว่าผักตบชวานี้เป็นวัชพืชอันตรายในออสเตรเลีย และถือว่าเป็นวัชพืชต้องห้ามของรัฐวิกตอเรีย

สำนักงานเกษตรรัฐวิกตอเรีย (Agriculture Victoria) เร่งทำงานอย่างหนักเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจากวัชพืชชนิดนี้ และเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ

ในรัฐวิกตอเรีย การซื้อหรือขายผักตบชวาถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย การขายหรือแจกจ่ายพืชชนิดนี้ในชุมชนก็ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเช่นกัน การปล่อยพืชชนิดนี้ลงไปในทางน้ำชุมชนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

หากคุณแจ้งให้ทางสำนักงานเกษตรรัฐวิกตอเรียทราบว่า คุณมีผักตบชวาในครอบครอง คุณจะไม่ได้รับโทษปรับ และเราจะช่วยรื้อถอนและทำลายพืชชนิดนี้ให้คุณอย่างปลอดภัย

พืชชนิดนี้เป็นอันตรายต่อสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลีย เช่น ตุ่นปากเป็ด โดยที่มันจะปิดกั้นทางน้ำและลดปริมาณอาหารที่มีอยู่ตามแหล่งน้ำ

ผักตบชวายังรบกวนผู้คนจากกิจกรรมนันทนาการหลายประเภท เช่น การตกปลา พายเรือคายัค และสกีน้ำ หากพืชชนิดนี้แพร่กระจายลงสู่แม่น้ำ ทะเลสาบ และทางน้ำต่าง ๆ จะทำให้เกษตรกรต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้ราคาของอาหารสูงขึ้นตามมาด้วย

ตุ่นปากเป็ดกำลังว่ายน้ำ

ติดต่อเรา

กรุณาแจ้งให้เราทราบ หากคุณเห็นผักตบชวาในแม่น้ำ ทะเลสาบ หรือทางน้ำในชุมชนของคุณ เพื่อให้เราได้รื้อถอนมันให้สิ้นซากและเพื่อช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของออสเตรเลีย

หากคุณมีผักตบชวาในครอบครอง กรุณาโทรที่หมายเลข 136 186 หรืออีเมลไปที่ weed.spotters@agriculture.vic.gov.au เราจะเข้าไปช่วยรื้อถอนจากสวนของคุณและทำลายทิ้งให้ฟรี

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในเครื่องแบบสองคนกำลังแสดงต้นผักตบชวาให้เจ้าของที่ดินดูโดยมีบ่อเก็บน้ำอยู่ด้านหลัง

Page last updated: 11 Jul 2024