Lục bình (Water hyacinth)

Purple water hyacinth flower

Lục bình (có tên khoa học Eichhornia crassipes) là một loại cây/cỏ dại bị Tiểu bang ngăn cấm.

Hoa có màu tím nhạt với một mảng màu tím đậm hơn và đốm màu vàng ở cánh hoa phía trên. Có nhiều hoa mọc trên một thân cây. Nếu thấy Lục bình (water hyacinth), xin gọi cho 136 186 để được dẹp bỏ miễn phí. Logo của Argiculture Victoria. Được Chính phủ Victoria cho phép, 1 Treasury Place, Melbourne

Khi nhìn thấy nó, hãy báo cáo

Nếu quý vị thấy loại cây này được rao bán trực tuyến hoặc bất kỳ nơi nào ở Victoria, hãy gọi số 136 186 hoặc sử dụng mẫu đơn báo cáo trực tuyến để báo cáo về loại cây/cỏ dại bị Tiểu bang ngăn cấm.

Báo cáo loại cây/cỏ dại bị Tiểu bang ngăn cấm

Duck walking on floating water hyacinth

Hoa có màu tím nhạt với một mảng màu tím đậm hơn và đốm màu vàng ở cánh hoa phía trên. Có nhiều hoa mọc trên một thân cây. Nếu thấy Lục bình (water hyacinth), xin gọi cho 136 186 để được dẹp bỏ miễn phí. Logo của Argiculture Victoria. Được Chính phủ Victoria cho phép, 1 Treasury Place, Melbourne

Vui lòng báo cáo tới:

  • chụp ảnh màn hình của   quảng cáo và gửi email tới weed.spotters@agriculture.vic.gov.au
  • gửi email chi tiết về   loại cây/cỏ dại mà quý vị nhìn thấy, bao gồm địa điểm và hình ảnh của cây,   tới weed.spotters@agriculture.vic.gov.au
  • báo cáo qua mẫu báo cáo   trực tuyến (ở trên)
  • gọi đến Trung tâm Dịch vụ   Khách hàng của Agriculture Victoria qua số 136 186.

Xin đừng cố gắng tự mình xử lý hoặc dẹp bỏ cây/cỏ dại này. Chúng tôi sẽ xử lý, dẹp bỏ và tiêu hủy lục bình một cách an toàn và miễn phí cho chủ đất.

Tại sao phải báo cáo về lục bình

Lục bình là một trong những loài cây dại thủy sinh độc hại nhất thế giới. Nó phá hoại sông, đập, hồ và kênh tưới tiêu ở mọi châu lục ngoại trừ Nam Cực. Nó tàn phá môi trường nước và gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm cho chi phí kiểm soát và thiệt hại kinh tế.

Lục bình có nguồn gốc từ lưu vực sông Amazon ở Nam Mỹ và được đưa đến Úc vào những năm 1890 để làm cây cảnh.

Con vịt đang đi trên lục bình nổi.

Nhận dạng lục bình (water hyacinth)

Lục bình là một loại cây thủy sinh trôi theo dòng nước có thể phát triển nhanh bằng cây con hoặc hạt giống. Cây lục bình có thân phồng lên đặc trưng với các mô chứa đầy không khí để nổi trên nước và hoa lớn thu hút có màu tím nhạt.

Thân củ có chứa các túi khí giúp cây nổi trên nước. Thân cây cũng có thể dài và mỏng khi cây mọc rậm rạp. Lá có màu xanh đậm, nhẵn và bóng.

Hoa lục bình có màu tím nhạt, với một mảng màu tím đậm hơn và đốm vàng ở cánh hoa phía trên. Vào mùa hè, một số hoa sẽ nở rộ trên một thân cây.

Lục bình có rễ đầy lông màu tím sẫm.

Cây con phát triển từ thân bò và tạo ra rễ ở các đốt.

Lá và thân phồng to của lục bình.

Hoa của cây lục bình.

Rễ của cây lục bình.

Các thân bò của lục bình.

Xem bản ghi

Thông tin thêm

Tại Victoria, Agriculture Victoria đã cố gắng nâng cao sự nhận thức về lục bình và khuyến khích người dân trình báo và giao nộp bất kỳ cây lục bình nào mà họ có thể có.

Chúng tôi đã soạn thảo nhiều tài liệu để cung cấp thông tin quan trọng về lục bình bằng nhiều ngôn ngữ nhằm hỗ trợ những người có nền văn hóa và ngôn ngữ đa dạng.

Quý vị có thấy loại cây/cỏ dại này chưa?

Báo cáo việc nhìn thấy

Page last updated: 23 Jan 2024