Bảo vệ môi trường của chúng ta đối với việc buôn bán trực tuyến bất hợp pháp cây cỏ dại độc hại

Sử dụng mẫu báo cáo trực tuyến để báo cáo về loại cây cỏ dại bị Tiểu bang cấm.

Báo cáo loại cây cỏ dại bị Tiểu bang cấm

Cây cỏ dại độc hại' là loại cây cỏ dại bị coi là có hại cho môi trường và nông nghiệp của chúng ta. Tại Victoria, việc mua, bán, nhập khẩu, vận chuyển hoặc bày bán bất kỳ loại cây cỏ dại độc hại nào được công bố theo đạo luật Catchment and Land Protection Act 1994 là bất hợp pháp.

Một số loại cây cỏ dại độc hại, chẳng hạn như lục bình (Eichhornia crassipes) và bèo ong (Salvinia molesta), nhìn rất hấp dẫn và được bán trực tuyến như cây cảnh. Cây cỏ dại độc hại có thể lan ra rất nhanh và gây hại cho thực vật bản địa, đường thủy, động vật hoang dã và nông nghiệp, vì vậy điều quan trọng là không mua hoặc bán chúng.

Thêm thông tin và danh sách đầy đủ các loài cây cỏ dại độc hại đã công bố của Victoria

Tại sao bán cây cỏ dại độc hại là bất hợp pháp

Buôn bán cây cỏ dại độc hại trực tuyến giúp chúng lan ra nhanh chóng.

Một khi cây cỏ dại được đưa vào một khu vực mới, nó sẽ nhanh chóng lan ra và phá hoại khu vực này, đe dọa đến nông nghiệp, môi trường và các hoạt động xã hội như chèo thuyền, bơi lội và đánh cá. Ngay cả cỏ dại được giữ ở sân sau, chúng cũng có thể dễ dàng lan ra do gió mang theo hạt giống hoặc do động vật (ví dụ như chim) nhặt và vận chuyển các bộ phận của cây.

Một khi đã mọc, việc xâm lấn của cây cỏ dại này có thể gây tốn kém và rất khó kiểm soát.

Các loại cây cỏ dại độc hại mua bán trực tuyến phổ biến nhất

Một số loại cây cỏ dại độc hại được rao bán trực tuyến phổ biến nhất là cây cỏ dại bị Tiểu bang Victoria cấm, loài cây cỏ dại độc hại nhất. Các loại cây cỏ dại bị tiểu bang cấm là mối đe dọa lớn đối với ngành nông nghiệp, môi trường tự nhiên và các hoạt động xã hội rộng lớn hơn của Victoria và được quản lý tích cực nhằm mục đích loại bỏ chúng khỏi tiểu bang.

Cây cỏ dại bị cấm ở tiểu bang, lục bình (water hyacinth)và bèo ong (salvinia) là hai trong số những loài cây cỏ dại sống dưới nước tệ hại nhất thế giới và đôi khi được bán trực tuyến dưới dạng cây cảnh thủy sinh hoặc thực vật sống dưới nước. Những loài cây cỏ dại này nhanh chóng lan rộng để che phủ và chặn đường nước, gây hại cho thực vật và động vật hoang dã bản địa và làm giảm chất lượng nước cho các hoạt động nông nghiệp và giải trí, chẳng hạn như chèo thuyền và trượt nước.

Water hyacinth plant with purple flowers and green leaves.

Salvinia plant showing green and yellowed leaves.

Để tìm hiểu thêm về những loài cây cỏ dại có hại sống dưới nước này, hãy truy cập:

Cách quý vị có thể giúp

Nếu quý vị thấy một loại cây cỏ dại độc hại đã công bố được rao bán trực tuyến, vui lòng không tự liên hệ với người bán. Nông nghiệp Victoria sẽ theo dõi dựa trên báo cáo của quý vị và sắp xếp việc loại bỏ cây cỏ dại một cách hiệu quả.

Vui lòng báo cáo bằng cách:

  • chụp ảnh màn hình của quảng cáo và gửi email đến weed.spotters@agriculture.vic.gov.au.
  • gửi email thông tin chi tiết mà quý vị nhìn thấy, bao gồm địa chỉ và hình ảnh của cây, tới weed.spotters@agriculture.vic.gov.au
  • làm báo cáo qua mẫu báo cáo trực tuyến (ở trên)
  • gọi cho Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Nông nghiệp Victoria (Agriculture Victoria) theo số 136 186.
Page last updated: 13 Jun 2023