Bảo vệ môi trường của chúng ta đối với việc buôn bán trực tuyến bất hợp pháp cây cỏ dại độc hại

Khi nhìn thấy nó, hãy báo cáo

Sử dụng mẫu báo cáo trực tuyến để báo cáo về loại cây cỏ dại bị Tiểu bang cấm.

Báo cáo loại cây cỏ dại bị Tiểu bang cấm

Nếu quý vị nhìn thấy những loại cây/cỏ dại này được rao bán trực tuyến hoặc bất kỳ nơi nào ở Victoria, hãy gọi 136 186 hoặc sử dụng mẫu báo cáo trực tuyến để báo cáo về loại cây/cỏ dại bị Tiểu bang ngăn cấm.

Báo cáo loại cây/cỏ dại bị Tiểu bang ngăn cấm

Khi nhìn thấy nó, hãy báo cáo

Nếu quý vị thấy những cây này được rao bán trực tuyến hoặc bất kỳ nơi nào ở Victoria, hãy gọi số 136 186 hoặc sử dụng mẫu báo cáo trực tuyến để báo cáo về các loại cây/cỏ dại bị Tiểu bang ngăn cấm và chúng tôi sẽ sắp xếp để dẹp bỏ chúng miễn phí.

Vui lòng báo cáo bằng cách:

  • chụp ảnh màn hình của   quảng cáo và gửi email tới weed.spotters@agriculture.vic.gov.au
  • gửi email chi tiết về   loại cây/cỏ dại mà quý vị nhìn thấy, bao gồm địa điểm và hình ảnh của cây,   tới weed.spotters@agriculture.vic.gov.au
  • báo cáo qua mẫu báo cáo   trực tuyến (ở trên)
  • gọi cho Trung tâm Liên hệ Khách hàng theo số 136 186.

Các loại cây/cỏ dại sống dưới nước độc hại nhất thế giới

Hai trong số các loại cây/cỏ dại sống dưới nước nguy hiểm nhất thế giới là lục bình (water hyacinth) và cây thuộc họ bèo ong (salvinia) đôi khi được bán trực tuyến dưới dạng cây cảnh.

Những loại cây/cỏ dại này phát triển rất nhanh, bao phủ và chặn các tuyến đường thủy, gây hại cho thực vật bản địa, động vật hoang dã và làm giảm chất lượng nước cho nông nghiệp, môi trường và các hoạt động giải trí.

Ở Victoria, việc mua, bán, nhập khẩu, vận chuyển hoặc trưng bày để bán bất kỳ loại cây nào bị ngăn cấm theo Đạo Luật Bảo Vệ Đất Đai và Lưu Vực năm 1994 là bất hợp pháp.

Water hyacinth plant with purple flowers and green leaves.

TRÊN: Hình cận cảnh của Lục bình và hình ảnh lục bình mọc ở vùng đất ngập nước.

Hoa có màu tím nhạt với một mảng màu tím đậm hơn và đốm màu vàng ở cánh hoa phía trên. Nhiều loài hoa mọc ở vùng đất ngập nước.

Một nhóm hoa màu tím nhạt với một mảng màu tím đậm hơn và đốm màu vàng ở cánh hoa phía trên mọc ở vùng đất ngập nước.

Salvinia plant showing green and yellowed leaves.

TRÊN: Hình cận cảnh của cây thuộc họ bèo ong (Salvinia) và hình ảnh bèo ong mọc trong ao.

Lá màu xanh lục có hình bầu dục, phủ đầy lông sáp. Mọc trong nước trong thùng chứa bằng đất nung.

Lá màu xanh lục có hình bầu dục, phủ đầy lông sáp.

Để tìm hiểu thêm về các loại cây/cỏ dại sống dưới nước độc hại này, hãy nhấp vào các liên kết bên dưới:

Tại sao lại có những loại cây/cỏ dại này?

Việc buôn bán trực tuyến những loại cây/cỏ dại này giúp chúng lan tràn nhanh chóng.

Sau khi được đưa đến một khu vực mới, những loại cây/cỏ dại thủy sinh này lan ra rất nhanh bao phủ các tuyến đường thủy.

Ngay cả những cây mọc trong ao của sân sau nhà cũng có thể lan ra rất nhanh khi bị chim chóc hoặc nước lũ mang đến nơi khác.

Một khi đã hình thành, những sự lây nhiễm này có thể tốn kém và rất khó kiểm soát.

Cùng với lục bình và cây thuộc họ bèo ong còn có các loại cây thủy sinh khác bị Tiểu bang ngăn cấm cần chú ý, như:

  • Rong đuôi chó   (Lagarosiphon); và
  • Cỏ cá sấu (Alligator   weed)

Quý vị có thể giúp bằng cách nào

Nếu quý vị thấy một trong những loại cây/cỏ dại này được rao bán trực tuyến, xin đừng tự mình liên hệ với người bán. Hãy báo cáo cho Agriculture Victoria, chúng tôi sẽ theo dõi sự việc quý vị báo cáo và sắp xếp việc dẹp bỏ các loại cây/cỏ dại một cách hiệu quả.

Vui lòng báo cáo bằng cách:

  • chụp ảnh màn hình của   quảng cáo và gửi email tới weed.spotters@agriculture.vic.gov.au
  • gửi email chi tiết về   loại cây/cỏ dại mà quý vị nhìn thấy, bao gồm địa điểm và hình ảnh của cây,   tới weed.spotters@agriculture.vic.gov.au
  • báo cáo qua mẫu báo cáo   trực tuyến (ở trên)
  • gọi cho Trung tâm Liên hệ   Khách hàng theo số 136 186.
Page last updated: 18 Mar 2024