ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ិនធើណិតខុសច្បាប់ នៃរុក្ខជាតិតូចចង្រៃ ឥតប្រយោជន៍ក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ

វាជាបទឧក្រិដ្ឋក្នុងការលក់រុក្ខជាតិមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ - ដឹងពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងលក់!

ផ្កាកំប្លោកពណ៌ស្វាយដុះនៅក្នុងទឹក

ការទិញ និងការលក់រុក្ខជាតិតូចចង្រៃឥតប្រយោជន៍ដែលបានប្រកាស គឺជាការខុសច្បាប់ក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ។

នៅក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ វាជាការខុសច្បាប់ក្នុងការទិញ លក់ នាំចូលក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ ឬការដាក់បង្ហាញរុក្ខជាតិតូចចង្រៃឥតប្រយោជន៍ណាមួយ

ដែលបានប្រកាសក្រោមច្បាប់ស្តីពី កិច្ចការពារតំបន់ដែលមាន ប្រភពទឹក និងដីធ្លី ឆ្នាំ១៩៩៤ (Catchment and Land Protection Act 1994)។

ថ្វីត្បិតតែរុក្ខជាតិតូចចង្រៃឥតប្រយោជន៍ខ្លះអាចមានភាពទាក់ទាញចិត្តក៏ដោយ ផលប៉ះពាល់របស់វាអាចមានភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់។
គុណលក្ខណៈដែលធ្វើឱ្យរុក្ខជាតិទាំងនេះគួរឱ្យចង់បានក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ដូចជាលក្ខណៈរឹង និងសមត្ថភាពងាយស្រួលដាំដុះរបស់វា គឺជាហេតុផលដែលធ្វើឱ្យវារាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងបញ្ជីពេញលេញនៃរុក្ខជាតិតូចចង្រៃឥតប្រយោជន៍ដែលបានប្រកាសរបស់រដ្ឋវិចថូរៀ សូមចូលមើលទំព័ររបស់យើងនៅត្រង់ Invasive Plants Classifications (ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់រុក្ខជាតិរាតត្បាត)

ហេតុអ្វីបានជាការលក់រុក្ខជាតិតូចចង្រៃឥតប្រយោជន៍ គឺជាការខុសច្បាប់?

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរុក្ខជាតិតូចចង្រៃឥតប្រយោជន៍ អាចឱ្យវារាលដាលពាសពេញយ៉ាងលឿននៅទីចម្ងាយដីធ្លីដ៏ធំឆ្ងាយ។
អ៊ិនធើណិត អនុញ្ញាតឱ្យដំណើរការនេះកាន់តែលឿន និងឈានដល់កំរិតមួយកាន់តែវែងឆ្ងាយ។

ពេលណារុក្ខជាតិនេះត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងតំបន់ថ្មី ការឆ្លងរាលដាលអាចកើតឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលគំរាមកំហែងដល់ តម្លៃកសិកម្ម បរិស្ថាន និងសង្គមរបស់យើង។ សូម្បីតែរុក្ខជាតិដែលរក្សាទុកនៅក្នុងទីធ្លាខាងក្រោយផ្ទះក្តី ក៏អាចរីករាលដាល យ៉ាងងាយស្រួលទៅក្នុងប្រព័ន្ធធម្មជាតិ និងកសិកម្ម ដូចជាតាមរយៈគ្រាប់ពូជដែលត្រូវបានបក់ដោយខ្យល់ ឬដោយផ្នែក នៃរុក្ខជាតិដែលត្រូវបានប្រមូល និងដឹកជញ្ជូនដោយសត្វ។

នៅពេលបានដុះហើយនោះ ការរាលដាលទាំងនេះអាចចំណាយខ្ពស់ ហើយពិបាកគ្រប់គ្រង។

រុក្ខជាតិតូចចង្រៃឥតប្រយោជន៍ទូទៅ ដែលបានជួញដូរតាមអ៊ីនធើណិត

រុក្ខជាតិតូចចង្រៃឥតប្រយោជន៍ដែលបានប្រកាសជាទូទៅបំផុត ហើយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងការប្រកបពាណិជ្ជកម្មតាម អ៊ិនធើណិតខ្លះ គឺជា រុក្ខជាតិតូចឥតប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ។ រុក្ខជាតិតូចឥតប្រយោជន៍ទាំងនេះ ត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងប្រភេទរុក្ខជាតិតូចចង្រៃឥតប្រយោជន៍បំផុតក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ ហើយត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមាន គោលបំណងលុបបំបាត់ពួកវាចេញពីរដ្ឋ។ រុក្ខជាតិតូចឥតប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងរដ្ឋ បង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាង ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យកសិកម្ម បរិស្ថាន ធម្មជាតិ និងសង្គមធំទូលាយ។

ត្រគាត ឬកំផ្លោក (Eichhornia crassipes)

ត្រគាត គឺរុក្ខជាតិតូចឥតប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងរដ្ឋ ហើយមានគេជួញដូរច្រើនបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ។

ត្រគាត តែងមានគេដាក់លក់តាមអ៊ិនធើណិត ជារុក្ខជាតិទឹកសម្រាប់តុបតែងលម្អមានតម្លៃខ្ពស់ដែលងាយស្រួលដាំដុះ និងថែរក្សា។ វាក៏មានសក្តានុពលក្នុងការរីកលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងគ្របដណ្តប់ពាសពេញលើផ្លូវទឹក បំផ្លាញបរិដ្ឋានជលផល និងបរិយាកាសកំសាន្តដែរ។ វាអាចដុះរាលដាលយ៉ាងងាយស្រួលពីទំនប់ទឹក និងស្រះ ទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកសំខាន់ៗ ហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារុក្ខជាតិតូចឥតប្រយោជន៍ ដែលរាតត្បាតដ៏អាក្រក់បំផុតមួយរបស់ ពិភពលោក។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រភេទនៃជំពូករុក្ខជាតិនេះ សូមបើកចូលទំព័ររបស់យើងនៅត្រង់ water hyacinth (ត្រគាត)

ផ្កាកំប្លោកពណ៌ស្វាយដុះនៅក្នុងទឹក, ដើមកំប្លោកចាប់កាន់ក្នុងដៃមន្រី្តជីវសន្តិសុខ, ផ្កាកំប្លោកពណ៌ស្វាយដុះនៅក្នុងទឹក, ផ្កាកំប្លោកពណ៌ស្វាយដុះនៅក្នុងទឹក

ត្រគាត (Eichhornia crassipes)

Salvinia (ពពួកចក) (Salvinia molesta)

Salvinia គឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិអណ្តែតមានអាយុច្រើនឆ្នាំ ដែលដុះលើផ្ទៃទឹក ហើយបង្កើតជាកន្ទេលយ៉ាងក្រាស់ ហើយដុះលូតលាស់យ៉ាងច្រើនសម្បើម។ វាក៏ជារុក្ខជាតិតូចឥតប្រយោជន៍ដែលបានហាមឃាត់ក្នុងរដ្ឋដែរ ដែលត្រូវបានសម្គាល់ឃើញដាក់លក់នៅតាមអ៊ីនធើណិតនាពេលកន្លងមក។

នៅពេលមានស្ថានភាពសមស្រប salvinia អាចដុះរាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃទឹកទាំងស្រុង។ ការលូតលាស់របស់វាដូចកន្ទេលអាចរារាំងផ្លូវទឹក និងកាត់បន្ថយគុណភាពទឹក។ ចំនួនយ៉ាងច្រើនសម្បើមនៃ salvinia ដែលស្អុយរលួយអាចបំផ្លាញខ្យល់អុកហ្ស៊ីសែនក្នុងទឹក បណ្តាលឱ្យមានការស្លាប់នៃពពួកសត្វ ឬកូនរុក្ខជាតិក្នុងទឹក។

ខណៈពេលដែលមានករណីនៃការ salvinia មកក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ ជាភ្នាក់ងារចម្លងរោគនៃរុក្ខជាតិទឹកដែលបានទិញពីរដ្ឋនានា បច្ចុប្បន្ននេះ គេមិនទាន់ឃើញមានការឆ្លងរាលដាលសកម្មនៃ salvinia នៅក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀទេ។

ឈ្មោះផ្សេងទៀតសម្រាប់ salvinia រួមមាន៖ ចក។

ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីប្រភេទនៃរុក្ខជាតិនេះ សូមចូលមើលទំព័រ salvinia របស់យើង។

ថតកៀកចកបង្ហាញប្រព័ន្ធឫស, ចកចាប់កាន់ក្នុងដៃមន្រី្តជីវសន្តិសុខ, ចកដុះនៅក្នុងទឹក, ផ្លូវទឹកគ្របបាំងដោយចក

Salvinia (Salvinia molesta)

វិធីដើម្បីជួយ

ការបង្ការ និងការរកឃើញបានមុនពេល គឺជាគន្លឹះក្នុងការលុបបំបាត់រុក្ខជាតិតូចឥតប្រយោជន៍ដែលបានហាមឃាត់ក្នុងរដ្ឋ។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញរុក្ខជាតិតូចឥតប្រយោជន៍ដែលបានហាមឃាត់នៅក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ ដាក់លក់នៅតាមអ៊ិនធើណិត តាមព្រៃ ឬនៅតាមសួនច្បារ សូមផ្ញើអ៊ីម៉េលនូវព័ត៌មានលម្អិតដែលអាចរកបាន មកកាន់ weed.spotters@ecodev.vic.gov.au ឬទូរស័ព្ទមកមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មអតិថិជន Agriculture Victoria (កសិកម្មវិចថូរៀ) លេខ 136 186។ ប្រសិនបើរុក្ខជាតិនេះមានដាក់លក់នៅតាមអ៊ិនធើណិត សូមថតរូបថតនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ហើយផ្ញើអ៊ីម៉េលទៅ Agriculture Victoria។

សូមកុំទាក់ទងអ្នកលក់ដោយខ្លួនឯង ដោយព្រោះថា Agriculture Victoria នឹងតាមដានរបាយការណ៍របស់អ្នក ហើយរៀបចំឱ្យមានការព្យាបាល និងការយកចេញរុក្ខជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព។

ព័ត៌មានបន្ថែម

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងបញ្ជីពេញលេញនៃរុក្ខជាតិតូចចង្រៃឥតប្រយោជន៍របស់រដ្ឋវិចថូរៀដែលបានប្រកាស សូមមើលព័ត៌មានរបស់យើងអំពី weeds (រុក្ខជាតិតូចឥតប្រយោជន៍) ។.

Page last updated: 12 Jul 2021